Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Θεωρητική Φυσική στο Trinity College, Dublin.

Δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην Θεωρητική Φυσική στο Trinity College, Dublin.

MSc program in Quantum Fields, Strings and Gravity at Trinity College Dublin(the University of Dublin). The deadline for the 2022/23 academic year is 31 July 2022,but early applications are strongly encouraged — qualified students can expect early positive decisionsand can then apply for fellowships.

https://inspirehep.net/jobs/1992699