ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ – AIM OF THE WORKSHOP

Μερικοί από τους καλύτερους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ επιλέγουν να σπουδάσουν Θεωρητική Φυσική. Οι περισσότεροι από αυτούς συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο εξωτερικό με ιδαίτερη επιτυχία.  

Στο Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής, θέλοντας να διατηρήσουμε ζωντανή την σχέση μας με τους νέους ερευνητές που ξεκίνησαν τις σπουδές στους από το Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ ξεκινήσαμε από το 2018 την οργάνωση των  Χριστουγεννιάτικων Συνεδρίων Θεωρητικής Φυσικής για Φοιτητές.

Στα συνέδρια αυτά, πρώην φοιτητές μας που πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές ή διδακτορικές διατριβές στο εξωτερικό παρουσιάζουν την έρευνα τους και μοιράζονται με εμάς και με τους σημερινούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής τις καινούργιες επιστημονικές τους εμπειρίες. Από εμάς λαμβάνουν χρήσιμη  επανατροφοδότηση για την σημερινή ακαδημαϊκή κατάσταση στην Ελλάδα και ειδικότερα στο ΑΠΘ.

Λόγω των ειδικών συνθηκών το 3ο Χριστουγεννιάτικο Συνέδριο Θεωρητικής Φυσικής διοργανώνεται διαδικτυακά μέσω Zoom και YouTube το διήμερο 23-24 Ιανουαρίου 2021, και ελπίζουμε να σηματοδοτήσει μια καλύτερη νέα ακαδημαϊκή χρονιά.

ΟΙ σχετικοί σύνδεσμοι του You Tube δίνονται στην πρόγραμμα της διημερίδας. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Some of the best students of our Department of Physics choose to study Theoretical Physics. Many of them continue their postgraduate studies outside Greece with considerable success. 

At the Institute of Theoretical Physics, aiming to keep alive our connections with the young researchers that have started their studies in our Physics Department, we organise since annually since 2018 the  Thessaloniki Christmas Student Workshops on Theoretical Physics.

In those workshops, our ex-undergraduate students who work abroad towards postgraduate and PhD degrees share with local faculty and students their new scientific experiences and present their research. They also receive important feedback regarding the current state of academic affairs in Greece and in Thessaloniki in particular.

The 3rd Thessaloniki Christmas Student Workshop is exceptionally organised online over Zoom and You Tube in the weekend 23-24 January 2021, and we hope that it will signal the beginning of a better academic new year.

The relevant You Tube links are given in the meeting’s program page.