ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ – AIM OF THE WORKSHOP

Μερικοί από τους καλύτερους φοιτητές του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ επιλέγουν να σπουδάσουν Θεωρητική Φυσική. Σχεδόν όλοι τους συνεχίζουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές στο εξωτερικό. Αυτό αποτελεί μια τυπική περίπτωση Brain Drain.

Στο Σπουδαστήριο Θεωρητικής Φυσικής, θέλοντας να αναδείξουμε την σημασία που έχει η συνέχεια στην ακαδημαϊκή πορεία και εξέλιξη των νέων ερευνητών που ξεκίνησαν τις σπουδές στους από Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, διοργανώνουμε την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019 το 2o Χριστουγεννιάτικο Συνέδριο Θεωρητικής Φυσικής για Φοιτητές.

Στο συνέδριο είναι καλεσμένοι πρώην φοιτητές μας που αυτή την στιγμή πραγματοποιούν μεταπτυχιακές σπουδές ή το διδακτορικό τους στο εξωτερικό, για να μοιραστούν με εμάς και με τους σημερινούς φοιτητές του Τμήματος Φυσικής τις νέες επιστημονικές τους εμπειρίες, να παρουσιάσουν τη έρευνά τους, και να λάβουν επανατροφοδότηση για την σημερινή ακαδημαϊκή κατάσταση στην Ελλάδα και ειδικότερα στο ΑΠΘ.

Πιστεύουμε ειλικρινά ότι τέτοιες συναντήσεις είναι εξαιρετικά γόνιμες, σε πολλαπλά επίπεδα, για όλους τους συμμετέχοντες.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

Some of the best students of our Department of Physics choose to study Theoretical Physics. Almost the entirety of those continue their postgraduate studies outside Greece. This is a typical Brain Drain case.

At the Institute of Theoretical Physics, aiming to highlight the importance of the continuity in the academic path and career of young researchers that have started their studies in our Physics Department, we organise on the 19th December 2019 the 2nd Thessaloniki Christmas Student Workshop on Theoretical Physics.

Former undergraduate students of ours who are currently working abroad towards postgraduate degrees and PhD’s are invited, in order to share with local faculty and students their new scientific experiences, present their research and get important feedback regarding the current state of academic affairs in Greece and in Thessaloniki.

We strongly believe that such meetings are mutually beneficial on many different levels, for all participants.